• Agentúra Bocatius,
  Čermeľská 1,
  040 01 Košice - SK
 • bocatius1@pobox.sk
 • +421 903 340 693

Najbližšie výstavy

section
vystava
ABC STAVEBNÍCTVA-ZÁHRADA v Prešove

Prešov, Tatran handball arena, ul. Jána Pavla II. č. 2
streda 17.apríla 2024 10.00-18.00
štvrtok 18 . apríla 2024 10.00 - 18.00
piatok 19. apríla 2024 10.00 - 18.00

Výstava sa tento rok uskutoční dole na centrálnej palubovke/hala A/ a vonku pred halou /E/. Hlavný vchod bude dole na prízemí.

Upozornenia:
podklad v hale je špeciálny športový povrch, ktorý bude prekrytý čiernou gumou. Žiadame, aby ste exponáty navážali iba na vozíkoch s gumovými alebo silikónovými kolieskami s maximálnym zaťažením 200kg! Je zakázané ťahanie alebo akákoľvek manipulácia ohrozujúca poškodenie podlahy. výstava sa končí v piatok 19.apríla o 18.00. Je prísne zakázaný predčasný odchod, ktorý bude považovaný za vážne porušenie bezpečnostných predpisov! elektrické prípojky sú určené iba pre vystavovateľov, ktorí si ich objednali parkovanie pre vystavovateľov je zadarmo a je vyhradené miesto na ľavej strane haly /z čelného pohľadu/ za svoj majetok plne zodpovedá vystavovateľ každý vystavovateľ je povinný dodržiavať platnú legislatívu SR, vrátane ERP a hygienických predpisov. Za jej porušenie zodpovedá príslušným kontrolným orgánom. organizátor zabezpečuje centrálnu reklamnú kampaň, ale odporúčame vystavovateľom aj vlastnú kampaň na podporu návštevnosti

 • 17.apríl - 19.apríl 2024
 • Prešov

História výstav

section

Výstavy a veľtrhy organizujeme od roku 1992.Naše pôsobenie je sústredené na Košický a Prešovský kraj. Je to región, ktorý má veľký potenciál a podľa nášho názoru aj veľkú perspektívu. Po dobudovaní infraštruktúry a dialničnej siete, jeho možnosti sa podstatne znásobia. Dôležitým faktorom je , že je tu záujem firiem i koncových zákazníkov o výstavy.

Naúspešnejšou výstavou je ABC stavebníctva-Záhrada, ktorá sa koná na jar v Prešove v Mestskej hale už od roku 1992 nepretržite. V súčasnosti je pravidelne vypredaná výstavná plocha – cca 200 vystavovateľov.Navštevuje ju 25.000-30.000 ľudí.

Košická edícia tejto výstavy je síce vzhľadom na priestory menšia – cca 90 vystavovateľov, ale najmä v posledných rokoch rastie počet návštevníkov – 10.000.

Počas dvadsiatich piatich rokov sme organizovali aj iné výstavy a veľtrhy:

 • STROJEXPO – medzinárodný strojársky veľtrh v Košiciach
 • TECHEXPO – medzinárodný technický veľtrh v Košiciach
 • AUTOSALÓN Košice
 • DNI VÝCHODNÉHO SLOVENSKA v Košiciach
 • FEMINA v Košiciach
 • TECHNOGAST v Prešove
 • NABYTECH v Prešove
 • RODINA v Prešove

Celkom sme zorganizovali 85 výstav a veľtrhov.

Okrem kontraktačno-predajných výstav sme organizovali aj edukačno-zábavné podujatia:

 • Výstava LEGO v Prešove a Košiciach
 • Výstava ponoriek a tankov v Košiciach a Prešove
 • Výstava drobnochovateľov v Prešove a Košiciach
 • Výstava ľudovej architektúry a drevených kostolíkov v Poprade a Prešove
 • História motorizmu v Prešove

Organizovali sme aj koncerty v rámci našich podujatí: Drišľak,Ščamba,Peter Stašák,Oto Weiter,Vrtichová, Jadranka, Cigánski diabli,Romančík,Maroš Bango,Marie Rotrová,Peter Pačut,Majster N

Na stiahnutie

section